Undantag

Här hittar du information om undantag från den vanligaste avfallsabonnemangen. Du ansöker om undantag genom särskild blankett.

Blanketter för respektive ansökan hittar du i menyn till vänster eller direkt via länkarna nedan.

Förlängt hämtningsintervall

Hemkomposterar du allt ditt matavfall och har mycket små mängder avfall kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall. Alla hushåll kan få förlängt till vartannat ordinarie hämtningstillfälle. I glesbygd kan du även få förlängt till en gång i kvartalet, alternativt en gång i halvåret. Blankett förlängt hämtningsintervall.

Uppehåll i hämtning

Om fastigheten inte används under en sammanhängande period av minst tre månader kan du ansöka om uppehåll i hämtningen. För uppehåll i sommarabonnemang ska fastigheten inte användas under hela säsongen. Uppehåll kan beviljas för maximalt två år. Om ansökan beviljas blir du befriad från den rörliga avgiften och betalar enbart den fasta avgiften. Blankett uppehåll i hämtning.

Eget omhändertagande av latrin

Om du själv vill kompostera latrin hemma ska du ansöka hos Hallstahammars kommun, Bygg- och miljöförvaltningen. Du når dem via e-post på byggochmiljonamnden@hallstahammar.se eller på telefon 0220-240 00 (Kundcenter i Hallstahammar).