Slam och fett

Slamtömning

Avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anläggningen som ska tömmas, får inte överstiga 15 meter.

För tömning av slutna tankar och slamavskiljare till enskilda avlopp inklusive alla arbetsmoment vid tömning, transport till reningsverk eller annan godkänd tömningsplats samt slutlig behandling av slammet debiteras avgifter enligt nedan. Är du i behov av en akut tömning under kvällar och helger finns möjligheten att kontakta vår entreprenör Relita på tfn 0771-103 500.

Avgift Slamtömning
Pris inkl. moms
år 2017
Schemalagd tömning 670 kr/brunn
Budning 908 kr/brunn
Akut slamtömning 1 050 kr/tim
Slamtömning 2,0 kbm (2 hushåll delar brunn) 376 kr/brunn och hushåll
Slamtömning 5,0 kbm (2 hushåll delar brunn) 439 kr/brunn och hushåll
Slamtömning 6,0 kbm (3 hushåll delar brunn) 306 kr/brunn och hushåll
Slambehandling 41 kr/kbm
Högtrycksspolning 933 kr/gång
Mottagningsavgift 41 kr/kbm

Fettavskiljare

Avgift ordinarie tömning av fettavskiljare
Fettavskiljare 1,0 kbm 1 806 kr/hämtning
Fettavskiljare 1,5 kbm 2 426 kr/hämtning
Fettavskiljare 1,8 kbm 2 800 kr/hämtning
Fettavskiljare 2,0 kbm 3 048 kr/hämtning
Fettavskiljare 2,2 kbm 3 296 kr/hämtning
Fettavskiljare 2,5 kbm 3 669 kr/hämtning
Fettavskiljare 3,0 kbm 4 289 kr/hämtning
Fettavskiljare 3,5 kbm 4 910 kr/hämtning
Fettavskiljare 5,0 kbm 6 773 kr/hämtning
Fettavskiljare 6,0 kbm 8 014 kr/hämtning

 Fett

Matolja och frityrfett är inte tillåtet att hälla ut i avloppet, det ska samlas in i lämpliga behållare och lämnas för återvinning på Återbruket. Efter rening och förädling kan fettet bli råvara i nya produkter.

Några exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:

 • Bageri
 • Café (mat, bakning)
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Pizzeria (med stekbord/fritös)
 • Restaurang
 • Storkök
 • Gatukök
 • Glasstillverkning
 • Grill
 • Hamburgerbar
 • Kondotori (tillverkning)
 • Livsmedelsbutik (tillverkning, grill)
 • Tillagning och mottagningskök