Slam, fett och latrin

Slamtömning

Avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anläggningen som ska tömmas, får inte överstiga 15 meter.

För tömning av slutna tankar och slamavskiljare till enskilda avlopp inklusive alla arbetsmoment vid tömning, transport till reningsverk eller annan godkänd tömningsplats samt slutlig behandling av slammet debiteras avgifter enligt nedan. Är du i behov av en akut tömning under kvällar och helger finns möjligheten att kontakta vår entreprenör Relita på tfn 0771-103 500.

Avgift Slamtömning
Pris inkl. moms
år 2017
Schemalagd tömning 670 kr/brunn
Budning 908 kr/brunn
Akut slamtömning 1 050 kr/tim
Slamtömning 2,0 kbm (2 hushåll delar brunn) 376 kr/brunn och hushåll
Slamtömning 5,0 kbm (2 hushåll delar brunn) 439 kr/brunn och hushåll
Slamtömning 6,0 kbm (3 hushåll delar brunn) 306 kr/brunn och hushåll
Slambehandling 41 kr/kbm
Högtrycksspolning 933 kr/gång
Mottagningsavgift 41 kr/kbm

Fettavskiljare

Avgift ordinarie tömning av fettavskiljare
Fettavskiljare 1,0 kbm 1 806 kr/hämtning
Fettavskiljare 1,5 kbm 2 426 kr/hämtning
Fettavskiljare 1,8 kbm 2 800 kr/hämtning
Fettavskiljare 2,0 kbm 3 048 kr/hämtning
Fettavskiljare 2,2 kbm 3 296 kr/hämtning
Fettavskiljare 2,5 kbm 3 669 kr/hämtning
Fettavskiljare 3,0 kbm 4 289 kr/hämtning
Fettavskiljare 3,5 kbm 4 910 kr/hämtning
Fettavskiljare 5,0 kbm 6 773 kr/hämtning
Fettavskiljare 6,0 kbm 8 014 kr/hämtning

 Fett

Matolja och frityrfett är inte tillåtet att hälla ut i avloppet, det ska samlas in i lämpliga behållare och lämnas för återvinning på Återbruket. Efter rening och förädling kan fettet bli råvara i nya produkter.

Några exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:

 • Bageri
 • Café (mat, bakning)
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Pizzeria (med stekbord/fritös)
 • Restaurang
 • Storkök
 • Gatukök
 • Glasstillverkning
 • Grill
 • Hamburgerbar
 • Kondotori (tillverkning)
 • Livsmedelsbutik (tillverkning, grill)
 • Tillagning och mottagningskök

Latrinhämtning

Latrinhämtning från fritidshus utförs och avgift uttas för 10 hämtningstillfällen och behållare under perioden v. 19 – v. 37 eller v. 20 – v. 38.

Abonnenten ställer ut kärlen till hämtningsplats vid tomtgräns eller liknande.
OBS! Latrinkärlen måste vara märkta med de etiketter som skickats ut per post. Kärl som inte är märkta med rätt etiketter kommer inte att hämtas.

Andra lösningar för latrin

Latrinhämtning blir mer och mer ovanligt eftersom man väljer andra lösningar. Nedan följer information om alternativa toalettlösningar:

 • Torrdass med latrinkompost
 • Urinseparerande torrdass med latrinkompost
 • Mulltoa
 • Förbränningstoalett
 • Paketeringstoalett
 • WC med egen reningsanläggning
 • Toalett med sluten tank
 • Bajamaja
 • Toalettbod

Hur du måste hantera avfallet beror på vilken toalettlösning du väljer. Väljer du torrdass, mulltoa eller paketeringstoalett måste du kompostera latrinavfallet på egen hand. Föredrar du toalett med sluten tank eller WC med egen reningsanläggning måste toalettsystemet slamsugas. Detta gäller även de toaletter som du kan hyra, dvs. Toalettbod och Bajamaja.

Avgift Latrin

 Pris inkl. moms
 Permanenta abonnenter, hämtning varannan vecka  3 883 kr/år
 Sommarabonnenter  1 766 kr/säsong
 Budad latrinhämtning  666 kr/gång

OBS! Fyllda latrinkärl får max väga 15 kg. Kärl som överstiger maxvikten kommer inte att hämtas.

Inför latrinhämtning 2017

Snart är det dags för säsongens första latrinhämtning. Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Det är därför viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Att tänka på

 • latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
 • latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
 • ställ latrinkärlet vid fastighetsgränsen, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet, vid hämtningstillfället.
 • latrinkärlet får max väga 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft). Fyll inte kärlet för mycket.

För att förbättra arbetsmiljön byter vi storlek på latrintunnan, från stora (37 liters), till små (23 liters) tunnor istället. I samband med första tömningstillfället levereras en förhöjningsdel som ska placeras under tunnan.

Behållare hämtas inte om

 • den innehåller felaktigt material
 • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
 • kärlet är för dåligt förslutet
 • kärlet är överfullt eller för tungt

Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Budning

Om Ni inte har ett abonnemang, eller är i behov av hämtning utöver det abonnemang Ni har, går det bra att beställa extra hämtning, s.k. budning.

Hämtningen utförs i samband med ordinarie tur i området. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl.

Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress (se din faktura eller uppgifter i detta utskick).