Latrin

Latrinhämtning 2017

I Hallstahammar hämtas latrin varannan vecka under perioden v.19-39.

Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Det är därför viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Att tänka på

 • latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
 • latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
 • ställ latrinkärlet vid fastighetsgränsen, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet, vid hämtningstillfället.
 • latrinkärlet får max väga 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft). Fyll inte kärlet för mycket.

För att förbättra arbetsmiljön byter vi storlek på latrintunnan, från stora (37 liters), till små (23 liters) tunnor istället. I samband med första tömningstillfället levereras en förhöjningsdel som ska placeras under tunnan.

Behållare hämtas inte om

 • den innehåller felaktigt material
 • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
 • kärlet är för dåligt förslutet
 • kärlet är överfullt eller för tungt

Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Budning

Om du inte har ett abonnemang, eller är i behov av hämtning utöver det abonnemang du har, går det bra att beställa extra hämtning, s.k. budning.

Hämtningen utförs i samband med ordinarie tur i området. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl.

Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress (se din faktura).

Avgifter för latrinhämtning hittar du i avfallstaxan för Hallstahammars kommun.

Kundservice

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Egen kompostering av latrin

Om du själv vill kompostera latrin hemma ska du ansöka hos Hallstahammars kommun, Bygg- och miljöförvaltningen, e-post byggochmiljonamnden@hallstahammar.se eller tel. 0220-240 00 (Kundcenter i Hallstahammar).

Andra lösningar för latrin

Latrinhämtning blir mer och mer ovanligt eftersom man väljer andra lösningar. Nedan följer information om alternativa toalettlösningar:

 • Torrdass med latrinkompost
 • Urinseparerande torrdass med latrinkompost
 • Mulltoa
 • Förbränningstoalett
 • Paketeringstoalett
 • WC med egen reningsanläggning
 • Toalett med sluten tank
 • Bajamaja
 • Toalettbod

Hur du måste hantera avfallet beror på vilken toalettlösning du väljer. Väljer du torrdass, mulltoa eller paketeringstoalett måste du kompostera latrinavfallet på egen hand. Föredrar du toalett med sluten tank eller WC med egen reningsanläggning måste toalettsystemet slamsugas. Detta gäller även de toaletter som du kan hyra, dvs. Toalettbod och Bajamaja.