Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för Hallstahammars kommun. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Övrigt informationsmaterial hittar du här.

Broschyrer

Soptips Hallstahammar

Faktablad

Infoblad abonnemang Källsorterat 2016

Infoblad abonnemang Osorterat 2016

Infoblad abonnemang Hemkompostering 2016

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Fullständig avfallstaxa Hallstahammar kommun 2016

Övrigt

Komposthandboken

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se