Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för Hallstahammars kommun. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Övrigt informationsmaterial hittar du här.

Faktablad

Avfallstaxa Småhus/Fritidshus Hallstahammar kommun

Avfallstaxa Flerfamiljshus/Verksamheter Hallstahammar kommun

Fullständig avfallstaxa Hallstahammar kommun

Infoblad abonnemang Källsorterat

Infoblad abonnemang Osorterat

Infoblad abonnemang Hemkompostering

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Råd och anvisningar – Transportvägar för avfall

 

Övrigt

Komposthandboken

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se