Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för Hallstahammars kommun. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Övrigt informationsmaterial hittar du här.

Faktablad

Infoblad abonnemang Källsorterat

Infoblad abonnemang Osorterat

Infoblad abonnemang Hemkompostering

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Avfallstaxa Småhus/Fritidshus Hallstahammar kommun 2017

Avfallstaxa Flerfamiljshus/Verksamheter Hallstahammar kommun 2017

Fullständig avfallstaxa Hallstahammar kommun

Övrigt

Komposthandboken

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se