Avfallstaxa Hallstahammar

Här hittar du taxor för din sophämtning. Taxorna gäller för dig som bor i Hallstahammars kommun och avser 2017.

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bl a påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

  • Småhus: Fast avgift 1 119 kr/hushåll
  • Hushåll i flerbostadshus: Fast avgift 809 kr/lägenhet
  • Fritidshus (Hämtning 5 månader per år): Fast avgift 373 kr/hushåll

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan följer några kostnadsexempel enligt 2017 års taxa för de olika abonnemangen. Fullständig taxa hittar du längst ner på sidan.

Exempel Abonnemang Källsortering (småhus)

Tömning var 14:e dag av ett 140 liters kärl för restavfall och ett 140 liters kärl för matavfall:

Fast avgift 1 119 kr

Rörlig avgift 1 619 kr

Total kostnad per år 2 738 kr (inkl. moms)

Exempel Abonnemang Hemkompostering (småhus)

Tömning var 14:e dag av ett 140 liters kärl för restavfall:

Fast avgift 1 119 kr

Rörlig avgift 954 kr

Total kostnad per år 2 073 kr (inkl moms)

Avfallstaxor Hallstahammar

Här hittar du samtliga avfallstaxor för Hallstahammar.