Avfallstaxa

Här hittar du gällande taxor för sophämtning i Hallstahammars kommun.

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bl a påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

  • Småhus: Fast avgift 1 119 kr/hushåll
  • Hushåll i flerbostadshus: Fast avgift 809 kr/lägenhet
  • Fritidshus (Hämtning 5 månader per år): Fast avgift 373 kr/hushåll

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan ser du en kostnadstabell för villahushåll.

Årlig kostnad för hämtning av hushållsavfall hos villahushåll. Tömning varannan vecka. I taxan ingår fast avgift på 1119 kr.
Kärlstorlek Hemkompostering Källsortering*
140 liter 2373 kr 2738 kr
240 2915 kr 3265 kr
370 3340 kr 3775 kr

*I abonnemang Källsortering inräknas även ett 140 liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka.

Kostnader för fritidshus, flerbostadshus samt övriga avgifter hittar du i taxorna nedan.

 

Avfallstaxor

Avfallstaxa Småhus/Fritidshus Hallstahammar kommun

Avfallstaxa Flerfamiljshus/Verksamheter Hallstahammar kommun

Fullständig avfallstaxa exklusive latrin Hallstahammar kommun