Undantag

Här hittar du information om undantag som kan gälla vid avfallshantering. Enligt renhållningsordningen finns vissa undantag från de ordinarie sopabonnemangen som kan ansökas om genom separata blanketter.

Blanketter för respektive ansökan hittar du i menyn tillhörande din kommun eller direkt via länkarna nedan.

Förlängt hämtningsintervall

Alla hushåll kan ansöka om förlängt hämtningsintervall och få förlängt till vartannat ordinarie hämtningstillfälle alternativt en gång i kvartalet.

Uppehåll i hämtning

Om fastigheten är obebodd under en sammanhängande period av minst tre månader kan du ansöka om uppehåll i hämtningen. Vid sommarabonnemang ska fastigheten vara obebodd hela säsongen. Uppehåll kan beviljas för maximalt två år. Om ansökan beviljas blir du befriad från den rörliga avgiften och betalar enbart den fasta avgiften.

Eget omhändertagande av latrin

Om du själv vill kompostera latrin hemma ska du ansöka hos miljö- och byggnadsnämnden i Fagersta kommun.