Slam och fett

Slamtömning

Slamavskiljare och slutna tankar töms enligt abonnemang en till två gånger per år, vår och/eller höst. För extra tömning kontakta VafabMiljös kundservice, till oss vänder du dig även med frågor om slam, fett och latrin. Är du i behov av en akut tömning under kvällar och helger finns möjligheten att kontakta vår entreprenör BS Sanering på deras journummer 070-600 95 05.

Tömningsfrekvens

Vårtömningen pågår vecka 14-32.

Avgift slamtömning
Ordinarie tömning (Brunnstorlek 0 – 3 kbm) 971 kr/gång
Ordinarie tömning (Brunnstorlek 3,1 –  6,0 kbm)  1 460 kr/gång
Slamtömning över 6 kbm 1 986 kr/kbm
Avgift budning
Budning 0-3 m3, tillkommer behandling 1055 kr/gång
Budning 3-6 m3, tillkommer behandling  1 413 kr/gång
Behandlingsavgift per m3 104 kr
Att tänka på

Avståndet mellan uppställningsplats och slambrunn/tank får inte överstiga 25 meter. Lock eller tömningsanordning får inte vara övertäckt.