Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för Fagersta kommun. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Övrigt informationsmaterial hittar du här.

Taxor

Avfallstaxa Småhus/Fritidshus Fagersta kommun 2017

Avfallstaxa Flerfamiljshus/Verksamheter Fagersta kommun 2017

Fullständig avfallstaxa Fagersta kommun

 

Faktablad

Abonnemang Källsorterat

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Här kan du hämta bruna papperspåsar

Råd och anvisningar – Transportvägar för avfall

Övrigt

Komposthandboken

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se