Abonnemang

I Fagersta kommun kan du välja mellan tre olika abonnemang, Källsorterat, Hemkompostering och Osorterat.

Abonnemang Källsorterat innebär att du sorterar ut ditt matavfall och restavfall separat. Genom att välja det här abonnemanget gör du en miljötjänst eftersom matavfallet återvinns till biogas och biogödsel.

Abonnemang Hemkompostering innebär att du själv tar hand om allt ditt matavfall året runt i en godkänd kompost.

Abonnemang Källsorterat

I abonnemang Källsorterat sorterar du ditt matavfall och restavfall i två olika kärl, ett brunt och ett grönt.

Matavfallet sorteras i bruna papperspåsar som ingår i abonnemanget. Påsarna lägger du i det bruna kärlet. Restavfallet sorterar du i en vanlig soppåse och lägger i det gröna kärlet. I abonnemanget ingår papperspåsar, en påshållare samt de två kärlen. Papperspåsarna är speciellt framtagna för matavfall och tål viss väta. Påsen placerar du i påshållaren som ventilerar påsen och förhindrar väta. Obs! Endast de bruna påsarna får användas för sortering av matavfall. Plast och bioplast förstör i biogasanläggningen.

Det här är exempel på matavfall

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Slut på bruna påsar? I Fagersta kan du hämta nya påsar på Återbruket, ICA Fontänen, Coop Nära Norrby, Coop Extra, ICA Supermarket och Kommunhuset.

Abonnemang Hemkompostering

Du som är intresserad av att själv ta hand om ditt matavfall kan välja abonnemang Hemkompostering. Det innebär att du tar ansvar för allt ditt matavfall året runt i en godkänd kompost.

Hemkompostering innebär att du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en kompost i din trädgård. Restavfallet läggs som vanligt i kärlet för restavfall. Kärlet för restavfall ingår i abonnemanget. Obs! Inget matavfall får läggas i restavfallet.

Genom att kompostera ditt matavfall får du fin mull att använda i din trädgård.

Kompostregler

För att komposteringen inte ska ge upphov till sanitära problem måste du följa de regler för hemkompostering som finns. För att kontrollera att hemkomposteringen fungerar som den ska kan stickprovskontroller göras.

Du kan läsa mer om kompostering i Komposthandboken.

Abonnemang Osorterat

I detta abonnemangsval läggs både restavfall och matavfall i ett grönt kärlet som ingår i abonnemanget.

Övrig sortering

Du sorterar ut tidningar, förpackningar av glas, plast, metall och kartong och lämnar detta till en återvinningsstation eller till Återbruket. Materialet som samlas in går till återvinning och blir nya produkter. På så sätt minskar vi utsläpp av koldioxid och spar på jordens resurser.

Grovavfall och farligt avfall ska alltid lämnas till Återbruket. Det är viktigt att farligt avfall tas om hand på bästa möjliga sätt eftersom det kan skada miljön och människors hälsa.

Restavfall

Övrigt hushållsavfall – restavfallet – lägger du i en soppåse. Soppåsen lägger du i det gröna sopkärlet. Restavfallet används sedan som bränsle i kraftvärmeverk vid produktion av el och fjärrvärme.