Fagersta och Norberg

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK)

Växel: 0223-446 00
Fax: 0223-164 30
E-post: nvk@nvk.fagersta.se

Hemsida: www.nvk.fagersta.se

Besöksadress: Norbergsvägen 19, Fagersta

I broschyren Soptips kan du få tips och råd om sortering och återvinning samt information om taxor och abonnemang m m. Hitta det och andra broschyrer om VafabMiljös verksamhet under informationsmaterial.