Fagersta

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK)

Växel: 0223-446 00
Fax: 0223-164 30
E-post: nvk@nvk.fagersta.se

Hemsida: www.nvk.fagersta.se

Besöksadress: Norbergsvägen 19, Fagersta

På vår hemsida hittar du tips och råd om sortering och återvinning. Du kan även ta del av vårt informationsmaterial.