Sophämtning

Samtliga fastigheter i Enköpings kommun måste ha kommunal sophämtning. Undantag är fastigheter som är obebyggda eller fått dispens från miljö- och byggnadsnämnden.

När kommer sopbilen?

Tiden för tömning kan variera. Om ditt kärl inte blivit tömt kan det bero på:

  • att sopbilen är full och måste tömmas innan den fortsätter
  • dåligt väglag
  • föremål som blockerat kärlet

Tänk på att chauffören kan tömma ditt kärl fram till kl. 19 på tömningsdagen. Om du har problem med utebliven hämtning eller andra frågor kring sophämtningen hör av dig till VafabMiljös kundservice.

Det finns ett antal riktlinjer för att sopbilen ska kunna ta sig fram på ett bra sätt. De handlar om om sopbilens storlek och vikt, vändplaner på vägar och gator, vägbredd och fri höjd.
Här kan du läsa mer om vilka riktlinjer som finns.

Sophämtning sker måndag till fredag, även under röda dagar. Det är bara under jul och nyår det kan bli ändrad sophämtningsdag. Se under Nyheter.

Om du vill finns möjlighet att dela sopkärl med din granne, fyll då i blanketten Ansökan om delat sopkärl.

Hämtning från fritidshus

Från fritidshus hämtas avfallet mellan vecka 18-39. Hämtningen sker varannan vecka. Förutsättning för hämtning är att sopkärlen ska stå vid bilväg när de ska tömmas.

Kundservice

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se