Sophämtning

Samtliga fastigheter i Enköpings kommun måste ha kommunal sophämtning. Undantag är fastigheter som är obebyggda eller fått dispens från miljö- och byggnadsnämnden.

När kommer sopbilen?

Tiden för tömning kan variera. Om ditt kärl inte blivit tömt kan det bero på:

  • att sopbilen är full och måste tömmas innan den fortsätter
  • dåligt väglag
  • föremål som blockerat kärlet

Tänk på att chauffören kan tömma ditt kärl fram till kl. 19 på tömningsdagen. Om du har problem med utebliven hämtning eller andra frågor kring sophämtningen hör av dig till VafabMiljös kundservice.

Det finns ett antal riktlinjer för att sopbilen ska kunna ta sig fram på ett bra sätt. De handlar om om sopbilens storlek och vikt, vändplaner på vägar och gator, vägbredd och fri höjd.
Här kan du läsa mer om vilka riktlinjer som finns.

Sophämtning sker måndag till fredag, även under röda dagar. Det är bara under jul och nyår det kan bli ändrad sophämtningsdag. Se under Nyheter.

 Tänk på oss som hämtar ditt avfall!
  • Fyll inte kärlen för mycket. Det måste gå att stänga locket helt.
  • Se till att knyta ihop soppåsarna och vik de bruna papperspåsarna ordentligt.
  • Skotta och sanda framför och runt kärlet vintertid.
  • Parkera inte bilar så de står i vägen för sophämtningen när vi kommer med våra stora fordon.

Tack för att du hjälper oss att tömma ditt avfall!

Du som fastighetsägare ansvarar för att rengöring av kärlen. Det är speciellt viktigt att hålla rent i det bruna kärlet, för bio-/matavfall. Under vintertid är det fastighetsägarens uppgift att undvika fastfrysning i kärlen, vi kan därför debitera budningsavgift vid reklamation och ny tömning.

Vid återlämning eller byte av ett kärl ska det vara ordentligt rengjort, något som är viktigt att tänka på när du flyttar från fastigheten.

Om du vill finns möjlighet att dela sopkärl med din granne, fyll då i blanketten Ansökan om delat sopkärl.

Hämtning från fritidshus

Från fritidshus hämtas avfallet mellan vecka 18-39. Hämtningen sker varannan vecka. Förutsättning för hämtning är att sopkärlen ska stå vid bilväg när de ska tömmas.

Kundservice

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se