Slamtömning

Om du vill buda ditt avloppsslam är ordinarie budningsdagar tisdagar och fredagar. Om tisdag eller fredag är en afton eller röd dag så töms det normalt dagen innan.

Journummer för slamtömning i Enköping, tfn  0771-88 88 88 (RagnSells).

Slamtömning under storhelger 2016

Långfredag 25 mars töms skärtorsdag 24 mars
Midsommarafton fredag 24 juni töms torsdag 23 juni

Länk till blanketten här gällande ansökan om:

  • glesare slamtömning
  • kompostering av eget slam och dispens från kommunal slamtömning
  • omhändertagande av slam på egen jordbruksfastighet