Slam och fett

Om du vill buda ditt avloppsslam är ordinarie budningsdagar tisdagar och fredagar. Om tisdag eller fredag är en afton eller röd dag så töms det normalt dagen innan.

Journummer för slamtömning i Enköping, tfn 0771-10 35 00 (Relita).

Slamtömning under storhelger 2017

Långfredag 14 april töms skärtorsdag 13 april

Nationaldagen tisdag den 6 juni töms måndag 5 juni.

Midsommarafton fredag 23 juni töms torsdag 22 jun

Länk till blanketten här gällande ansökan om:

 • glesare slamtömning
 • kompostering av eget slam och dispens från kommunal slamtömning
 • omhändertagande av slam på egen jordbruksfastighet

Avgifter för slam- och fettömning

 Volym (slam) 0 – 4,9 kubikmeter  828 kr/tömn
 Volym (slam) 5 – 9,9 kubikmeter  1 371 kr/tömn
 Volym (slam) 10 – 20 kubikmeter  2 163 kr/tömn
 Fettavskiljare, per tömning och ton  941 kr/tömn  945 kr/ton

Övriga avgifter för slam- och fettömning

 Tillägg för budning (inom 3 arbetsdagar) 355 kr/budn
 Tillägg för akut budning (inom 8 arbetstimmar)  859 kr/budn
 Rensbrunn  116 kr/tömn
 Extra slang över 25 meter  74 kr/5 meter
 Bomkörningsavgift  575 kr/gång

Fett

Matolja och frityrfett är inte tillåtet att hälla ut i avloppet, det ska samlas in i lämpliga behållare och lämnas för återvinning på Återbruket. Efter rening och förädling kan fettet bli råvara i nya produkter.

Några exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:

 • Bageri
 • Café (mat, bakning)
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Pizzeria (med stekbord/fritös)
 • Restaurang
 • Storkök
 • Gatukök
 • Glasstillverkning
 • Grill
 • Hamburgerbar
 • Kondotori (tillverkning)
 • Livsmedelsbutik (tillverkning, grill)
 • Tillagning och mottagningskök