Latrin

Latrinhämtning 2017

I Enköping hämtar vi latrin varannan vecka under perioden v.18-37.

Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Det är därför viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Att tänka på

  • latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
  • latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
  • ställ latrinkärlet vid fastighetsgränsen, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet, vid hämtningstillfället.
  • latrinkärlet får max väga 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft). Fyll inte kärlet för mycket.

För att förbättra arbetsmiljön byter vi storlek på latrintunnan, från stora (37 liters), till små (23 liters) tunnor istället. I samband med första tömningstillfället levereras en förhöjningsdel som ska placeras under tunnan.

Behållare hämtas inte om

  • den innehåller felaktigt material
  • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
  • kärlet är för dåligt förslutet
  • kärlet är överfullt eller för tungt

Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. Du som fastighetsägare är ansvarig för att bilarna som hämtar latrin och slam kommer fram. I broschyren Transportvägar för avfall kan du läsa om vad som krävs för att bilarna ska kunna ta sig fram till din fastighet.

Budning

Om du inte har ett abonnemang, eller är i behov av hämtning utöver det abonnemang du har, går det bra att beställa extra hämtning, s.k. budning.

Hämtningen utförs i samband med ordinarie tur i området. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl.

Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress.

Avgifter och priser för latrinhämtning hittar du i avfallstaxan för Enköpings kommun.

Kundservice

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Övrigt om latrin

Om du ska installera en mulltoalett eller förbränningstoalett måste du skicka in en anmälan till Enköpings kommun. På samma blankett anmäler du också kompostering av latrin eller aska.

Anmäl genom att skicka in blanketten: Anmälan om förmultningstoalett, förbränningstoalett, kompostering av latrin eller aska.

Du kan även ansöka om uppehåll från hämtningen om du inte bor i huset under minst sex månader. Ansök genom att skicka in blanketten: Ansökan om uppehåll i hämtning av sopor, latrin eller slam.