Latrin

Om du ska installera en mulltoalett eller förbränningstoalett måste du göra en ansökan till Enköpings kommun. På samma blankett ansöker du också om tillstånd för kompostering av latrin eller aska.

Ansök genom att skicka in blanketten: Ansökan om mulltoalett och latrinkompostering samt förbränningstoalett och omhändertagande av aska.

Kommunen hämtar latrin om du inte vill ta hand om det själv.

Du kan även ansöka om uppehåll från hämtningen om du inte bor i huset under minst sex månader. Ansök genom att skicka in blanketten: Ansökan om uppehåll i hämtning av sopor, latrin eller slam.

Bilarna som hämtar latrin och slam måste komma fram

Du som fastighetsägare är ansvarig för att bilarna som hämtar latrin och slam kommer fram. I broschyren Transportvägar för avfall kan du läsa om vad som krävs för att bilarna ska kunna ta sig fram till din fastighet.

För frågor om latrin kontakta VafabMiljös kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se