Latrin

Ny latrintaxa från 1 maj 2018.

Nu när vi är ett kommunalförbund samordnar vi alla avgifter för hämtning av hushållsavfall i vår region. Det innebär att taxan för latrin ändras och att du får ökad valfrihet att välja olika typer av abonnemang för latrinhämtning.

Följande abonnemang finns att välja mellan:

Budning  619 kr/kärl
Sommarhämtning 6 ggr/säsong (var 4:e vecka)  3 714 kr/säsong
 Sommarhämtning 11 ggr/säsong (var 14:e dag)   6 813 kr/säsong

I avgiften ingår ett kärl per hämtning.

Kostnad för utkörning av extra latrinkärl: 393 kr/utkörning.

Priserna är inklusive moms.

Nytt!

Nytt för i år är att du får ett kärl i utbyte när vi hämtar latrinet. Det innebär att du inte får alla kärl levererade vid säsongens början.

Ställ ut kärlet senast kl 06.00 måndag morgon under din hämtningsvecka. Latrinet hämtas inte en särskild dag, utan kan hämtas under hela den veckan.

Hämtning

Ditt latrinkärl hämtas varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden vecka 18-39, beroende på vilket abonnemang du valt. Du kan också beställa budning året runt. Hämtningen utförs av vår entreprenör.

Att tänka på

  • latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
  • latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
  • ställ latrinkärlet vid fastighetsgränsen, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet, senast kl 06.00 under din hämtningsvecka.
  • latrinkärlet får max väga 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft). Fyll inte kärlet för mycket.

Behållare hämtas inte om

  • den innehåller felaktigt material
  • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
  • kärlet är för dåligt förslutet
  • kärlet är överfullt eller för tungt

Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. Du som fastighetsägare är ansvarig för att bilarna som hämtar latrin och slam kommer fram. I broschyren Transportvägar för avfall kan du läsa om vad som krävs för att bilarna ska kunna ta sig fram till din fastighet.

Budning

Om du inte har ett abonnemang, eller är i behov av hämtning utöver det abonnemang du har, går det bra att beställa extra hämtning, s.k. budning. Hämtningen utförs under sommaren i samband med ordinarie tur i området. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl.

Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress.

Faktura

Abonnemangskunder (med fast antal tömningar) faktureras två gånger per år, i juni och oktober. Vid budning av latrinhämtning kommer fakturan att skickas månaden efter att budning skett.

Avgifter

Övriga avgifter för latrinhämtning hittar du i avfallstaxan för Enköpings kommun.

Vad händer sedan?

Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Därför är det viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Andra lösningar för latrin

Du har möjligheten att ta hand om latrinet själv. Idag finns många olika typer av torra toalettlösningar att välja mellan. Om du själv vill ta hand om latrinet genom att installera någon typ av torr toalettlösning och/eller anordna en latrinkompost, ska du göra en ansökan om detta till ditt kommunala miljökontor.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundservice

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se