Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för nerladdning. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Faktablad

Avfallstaxa Enköping Småhus och fritidshus 2017

Avfallstaxa Enköping Flerbostadshus och verksamheter 2017

Avfallstaxa komplett version 2017

Infoblad abonnemang Mulljakten/Källsorterat

Infoblad abonnemang Blandat avfall

Infoblad abonnemang Hemkompostering

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Här kan du hämta bruna papperspåsar

Transportvägar för avfall

Råd och anvisningar för avfallsutrymmen

 Övrigt

Komposthandboken

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se