Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för nerladdning. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Broschyrer

Soptips Enköping

Faktablad

Avfallstaxa Enköping 2016

Infoblad abonnemang Mulljakten/Källsorterat 2016

Infoblad abonnemang Blandat avfall 2016

Infoblad abonnemang Hemkompostering 2016

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Här kan du hämta bruna papperspåsar 2016

Transportvägar för avfall

Råd och anvisningar för avfallsutrymmen

 Övrigt

Komposthandboken

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se