Blanketter

Här hittar du som bor i Enköpings kommun blanketter att ladda ner.

Har du ingen möjlighet att skriva ut dem, kan du kontakta kundservice så skickar vi dig blanketter.
Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Policy för behandling av personuppgifter hittar du här

Blanketter

Abonnemangsvalsblankett sophämtning småhus/fritidshus

Abonnemangsvalsblankett sophämtning flerfamiljshus/verksamheter

Delat sopkärl, ansökan om

Delad faktura för slamtömning

Förmultning och förbränningstoalett, kompostering av latrin eller aska, anmälan om

Hemkompostering, anmälan om

Slamtömning, ansökan om glesare slamtömning, kompostering mm

Uppehåll i hämtning, ansökan om

Ägarbyten

Elektronisk blankett
Utskrivbar blankett