Avfallstaxa Arboga

Här hittar du avfallstaxor för din sophämtning. Taxorna gäller för dig som bor i Arboga kommun och avser 2017.

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bland annat påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bland annat Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall, utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

  • Småhus: Fast avgift 1 194 kr/hushåll
  • Fritidshus: Fast avgift 651 kr/hushåll

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan följer några kostnadsexempel enligt 2017 års taxa för de olika abonnemangen. Fullständig taxa hittar du längst ner på sidan.

Exempel Abonnemang Källsortering (villa)

Tömning var 14:e dag av ett 190 liters kärl för restavfall och ett kärl för matavfall:

Fast avgift 1 194 kr

Rörlig avgift 1 336 kr

Total kostnad per år 2 530 kr (inkl. moms)

Exempel Abonnemang Hemkompostering (villa)

Tömning var 14:e dag av ett 140 liters kärl för restavfall:

Fast avgift 1 194 kr

Rörlig avgift 816 kr

Total kostnad per år 2 010 kr (inkl moms)

 

Här hittar du hela avfallstaxan för Arboga kommun.