Abonnemang

I Arboga kommun kan du välja mellan två olika abonnemang, Källsortering eller Hemkompostering. Genom att välja Källsortering gör du en miljötjänst eftersom du sorterar matavfallet separat. Matavfallet blir till biogas och biogödsel i vår biogasanläggning på Gryta avfallsstation i Västerås. Biogasen används som fordonsbränsle istället för bensin och diesel. Biogödslet används vid odling av mat.

Abonnemang Källsortering

I abonnemang Källsortering sorterar du matavfallet och restavfallet separat.  I abonnemanget ingår två kärl, ett brunt för matavfallet och ett grönt för restavfallet. Det ingår också bruna papperspåsar och påshållare.

Du placerar papperspåsen i påshållaren som ventilerar påsen och håller den torr. I papperspåsen lägger du matavfallet. När påsen är full lägger du den i den bruna kärlet. Byt påsen ofta, vi rekommenderar att du byter den ungefär var tredje dag. Restavfallet sorterar du i en vanlig soppåse och lägger i det gröna kärlet.

Obs! Du får endast använda de bruna papperspåsarna för sortering av matavfall. Använder du plast eller bioplast förstör de produktionen i biogasanläggningen.

Det här är exempel på matavfall

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Slut på bruna påsar? I Arboga kan du hämta nya påsar på Återbruket eller i Rådhuset. Om du bor i flerfamiljshus får du påsar av din fastighetsvärd. Saknar du påshållare finns de att hämta på Återbruket. Bor du i flerfamiljshus, prata med din fastighetsvärd om påshållare.

Abonnemang Hemkompostering

Du som vill ta hand om ditt matavfall själv kan välja abonnemang Hemkompostering. Det innebär att du tar ansvar för allt ditt matavfall året runt i en godkänd kompost. Du måste ansöka om hemkompostering. Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten ”Ansökan om hemkompostering”.

Hemkompostering innebär att du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en godkänd kompost i din trädgård. Restavfallet lägger du i kärlet för restavfall som ingår i abonnemanget. Genom att kompostera ditt matavfall får du fin mull att använda i din trädgård.

Obs! Inget matavfall får läggas i restavfallet.

Kompostregler

För att komposteringen inte ska ge upphov till sanitära problem måste du följa de regler för hemkompostering som finns. För att kontrollera att hemkomposteringen fungerar som den ska kan stickprovskontroller göras.

Du kan läsa mer om kompostering i Komposthandboken.

Övrig sortering

Oavsett vilket abonnemang du väljer ska du sortera ut tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och kartong. Detta  lämnar du till en återvinningsstation eller till Återbruket. Genom att sortera ut tidningar och förpackningar får du mindre restavfall och materialen kan återvinnas och bli till nya produkter. På så sätt minskar vi utsläpp av koldioxid och spar på jordens resurser.

Grovavfall och farligt avfall ska alltid lämnas till Återbruket. Det är viktigt att farligt avfall tas om hand på bästa möjliga sätt eftersom det kan skada miljön och människors hälsa.