Arboga

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för all avfallshantering i Arboga kommun inklusive slam från enskilda avlopp och fettavskiljare.

Välkommen att kontakta oss om du:

  • har allmänna frågor om avfallshanteringen
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • beställa hämtning av t ex grovavfall
  • har frågor om latrin och slam från enskilda avlopp och fettavskiljare
Slut på bruna påsar?

Bruna papperspåsar och påshållare till matavfall ingår i abonnemang Källsortering. Påsar finns att hämta på Återbruket och på Biblioteket. Påshållare kan du hämta på Återbruket.
Om du bor i flerfamiljshus och saknar påshållare eller bruna påsar prata med din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen.

Telefon

VafabMiljös kundservice, telefon för hushållfrågor 020-120 22 20 mellan kl. 8.00-16.00.
Telefon för företagsfrågor 021-39 35 20 mellan  kl. 7.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00 – 13.00.

 E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Brev

VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås.