Foto: Per Groth

Din kommun

Kundservice i kommunerna svarar främst på frågor om hushållsavfall. I vissa kommuner är det VafabMiljös kundservice du ska kontakta. Välj din kommun i menyn till vänster så får du rätt kontaktuppgifter.

Frågorna kan exempelvis gälla:

  • Fakturor
  • Abonnemangsfrågor – restavfall och matavfall/bioavfall
  • Abonnemangsändringar
  • När du flyttar
  • Beställningar
  • Felanmälan
  • Ytterligare information