Foto: Per Groth

Din kommun

Information om avfall

Till vänster i spalten väljer du vilken kommun det gäller. Här finns det mesta du behöver veta om avfall och sortering!

Välkommen att kontakta oss på VafabMiljö om du:

  • har allmänna frågor om avfallshanteringen
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • beställa hämtning av t ex grovavfall
  • har frågor om latrin och slam från enskilda avlopp och fettavskiljare

Telefon

VafabMiljös kundservice
Telefon för hushållsfrågor 021-39 35 00 mellan kl. 8.00–16.00.
Telefon för företagsfrågor 021-39 35 00 mellan kl. 7.00–16.00.
Lunchstängt kl. 12.00–13.00 under sommarperioden, vecka 25–35.

 E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Brev

VafabMiljö Kommunalförbund, Box 140, 721 05 Västerås