Foto: Per Groth

Din kommun

Information om avfall

Till vänster i spalten väljer du vilken kommun det gäller. Här finns det mesta du behöver veta om avfall och sortering!

Välkommen att kontakta oss på VafabMiljö om du:

  • har allmänna frågor om avfallshanteringen
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • beställa hämtning av t ex grovavfall
  • har frågor om latrin och slam från enskilda avlopp och fettavskiljare

 

Telefon

VafabMiljös kundservice, telefon 020-120 22 20 mellan kl 7.00-16.00.

 E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Brev

VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås