Mobila Återbruket Turlista 2017

Det Mobila Återbruket besöker mindre orter i Enköping, Heby,  Sala och Surahammar. Se nedan för datum när mobila återbruket kommer till din ort!

Det finns uppskyltade behållare för olika typer av material och det finns personal som kan hjälpa dig med sorteringen. Avfall från industri, handel, lantbruk samt tryckimpregnerat trä och asbest hänvisas till Annelunds avfallsstation (för Enköping) där det också finns sorteringsmöjligheter.

Turlista, Enköpings kommun 2017:

Grillby
Var: Idrottsplatsen
Tid: kl 14–19
Datum: 9 mars, 4 maj, 1 juni, 10 aug, 7 sep, 2 nov

Fjärdhundra
Var: Parkeringen vid badet
Tid: kl 14–19
Datum: 21 mars, 16 maj, 20 juni, 29 aug, 19 sep, 14 nov

Lillkyrka
Var: Idrottsplatsen
Tid: kl 14–19
Datum: 16 mars, 11 maj, 8 juni, 17 aug, 14 sep, 9 nov

Örsundsbro
Var: Macken vid väg 55
Tid: kl 14–19
Datum: 14 mars, 9 maj, 13 juni, 15 aug, 12 sep, 7 nov

Turlista, Heby kommun 2017:

Tärnsjö
Var: Museivägen
Tid: kl 14–19
Datum: 26 april

Turlista, Sala kommun 2017:

Hedåker
Var: vid sågen
Tid: kl 14–19
Datum: 7 mars, 5 sep

Västerfärnebo
Var: fd macken
Tid: kl 14–19
Datum: 4 april, 3 okt

Ransta
Var: vid Omstart Ransta-affären
Tid: kl 14–19
Datum: 2 mars, 31 aug

Möklinta
Var: vid Omstart Bygdegården
Tid: kl 14–19
Datum: 6 april, 5 okt

Turlista, Surahammar kommun 2017:

Virsbo
Var: Grusgropen, bruksvägen
Tid: Dag 1 kl 14 – 18 och dag 2 kl 9 – 12 samt 14– 18.
Datum: 22-23 februari, 29-30 mars, 19-20 april, 17-18 maj, 28-29 juni, 23-24 aug, 27-28 sep, 18-19 okt, 21-22 nov, 13-14 dec

Det här kan du lämna till det mobila Återbruket

  • Trä
  • Metallskrot
  • Wellpapp och kartonger
  • Kyl- och frysskåp
  • Trädgårdsavfall
  • Farligt avfall – från hushållen
  • El-avfall
  • Vitvaror
  • Brännbart
  • Textilier

Lämna ej: Förpackningar och tidningar lämnas till den insamling som finns på din ort. Skrymmande och tungt material, fyllnadsmassor samt tryckimpregnerat trä hänvisas till närmsta Återbruk. Däck lämnas till återförsäljare.