Återbrukskort

Återbrukskort – en smidig avfallslösning för mindre företag

Företag kan teckna avtal för att använda sig av Återbruken som annars är avsedda för privatpersoner. VafabMiljö har 18 Återbruk runt om i regionen (Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun), med Återbrukskortet får ni tillgång till samtliga Återbruk i regionen. Omkring 95 procent av det avfall som samlas in på Återbruken återvinns, antingen till nytt material eller till energi. Som innehavare av ett Återbrukskort kan ni lämna:

 • Well
 • Plast
 • Trädgårdsavfall
 • Trä
 • Metallskrot
 • Tidningar/Returpapper
 • Tapeter, Takpapp, Gummi
 • Fyllnadsmassor
 • Isolering och Glas
 • Gips

Tre olika varianter av Återbrukskort

Återbruken är till för och finansieras av hushållen. Företag som vill använda Återbruket måste därför ha ett Återbrukskort. Vi erbjuder tre olika typer av Återbrukskort, ett för enbart verksamhetsavfall, ett för enbart farligt avfall eller en kombination av båda.

 • Grönt kort – gäller för enbart verksamhetsavfall (ej farligt avfall). Kostnaden utgörs av en grundavgift och en fraktionsavgift som påverkas av avfallstypen och mängden. Om den överenskomna intervallen överskrids betalas ett pris per kubikmeter inom intervallen 5m3, 10m3, 15m3 osv.
 • Rött kort – gäller för enbart farligt avfall där företaget betalar ett pris per kilo som lämnas.
 • Röd/grönt – gäller för en kombination av verksamhetsavfall och farligt avfall. Priserna är samma som för det gröna kortet med undantag för farligt avfall som betalas per kilo som lämnas.

Farligt avfall – speciella regler

För att lämna farligt avfall gäller speciella förutsättningar. Ett faktureringsunderlag måste fyllas i och lämnas tillsammans med avfallet och avfallet får bara transporteras av godkänd transportör. Det innebär att verksamhetsutövaren måste ha anmält/ha tillstånd för transport av farligt avfall vilket godkänns av länsstyrelsen. Faktureringsunderlaget ska lämnas vid varje leverans av Farlig avfall, du får underlaget från våra innesäljare. Kontakta dem om du har frågor eller funderingar.

För omhändertagande av farligt avfall gäller speciella regler. De ämnen som är angivna som farligt gods, t.ex. brandfarlig färg, spillolja etc, ställer särskilda krav på emballering, märkning, dokumentation och transport. Ansvaret ligger alltid hos avfallslämnaren.

Du kan läsa mer om transporter av farligt avfall på Länsstyrelsens hemsida.

Har du material eller ämnen som du inte får lämna på Återbruket, beror det på att vi inte har tillstånd att hantera dessa på våra Återbruk. För sådana material eller ämnen har vi enkla och miljösäkra insamlingslösningar, som anpassas till ditt företag. Om du vill veta vilket farligt avfall du kan lämna kan du kontakta Kundservice, tel 021-39 35 20 så hjälper vi dig.

Prisuppgift

Grundavgiften är samma för alla tre kort. Utöver grundavgiften tillkommer en schablonavgift för Grovavfall och hanterings-/behandlingsavgift för Farligt avfall enligt en prislista. Kontakta oss för mer information och beställning!

Kontakt

För mer information om Återbrukskort, kontakta Kundservice tel 021-39 35 20.