Återbrukskort

Återbrukskort – en smidig avfallslösning för mindre företag

Genom att sortera avfallet tar ditt företag sitt ansvar för miljön. För mindre företag med små mängder avfall kan det vara svårt att hitta en bra källsorteringslösning på arbetsplatsen. Därför finns Återbrukskortet som ni får av oss genom att teckna ett avtal.

Företag kan teckna avtal för att använda sig av Återbruken som annars är avsedda för privatpersoner. VafabMiljö har 18 Återbruk runt om i regionen (Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun). Omkring 95 procent av det avfall som samlas in på Återbruken återvinns, antingen till nytt material eller till energi. Som innehavare av ett Återbrukskort kan ni lämna:

  • Well
  • Plast
  • Trädgårdsavfall
  • Trä
  • Metallskrot
  • Tidningar/Returpapper
  • Tapeter, Takpapp, Gummi
  • Fyllnadsmassor
  • Isolering och Glas
  • Gips

Tre olika varianter av Återbrukskort

Återbruken är till för och finansieras av hushållen. Företag som vill använda Återbruket måste först lösa ett Återbrukskort. Från och med år 2015 finns tre olika varianter. Ett för grovavfall, ett för farligt avfall och ett för kombinationen grovavfall/farligt avfall.

Prisuppgift

Grundavgiften är samma för alla tre kort. Utöver grundavgiften tillkommer en schablonavgift för Grovavfall och hanterings-/behandlingsavgift för Farligt avfall enligt en prislista. Kontakta oss för mer information och beställning!

Farligt avfall – speciella regler

Vill ditt företag lämna farligt avfall eller farligt gods på Återbruken måste du ha ett speciellt Återbrukskort för Farligt avfall. Om du vill veta vilket farligt avfall du kan lämna kan du kontakta Kundservice, tel 021-39 35 20 så hjälper vi dig.

För omhändertagande av denna typ av avfall gäller speciella regler. De ämnen som är angivna som farligt gods, t.ex. brandfarlig färg, spillolja etc, ställer särskilda krav på emballering, märkning, dokumentation och transport. Ansvaret ligger alltid hos avfallslämnaren.

Du kan läsa mer om transporter av farligt avfall på Länsstyrelsens hemsida.

Har du material eller ämnen som du inte får lämna på Återbruket, beror det på att vi inte har tillstånd att hantera dessa på våra Återbruk. För sådana material eller ämnen har vi enkla och miljösäkra insamlingslösningar, som anpassas till ditt företag. Kontakta vår Kundservice så hjälper vi dig.

Kontakt

För mer information om Återbrukskort, kontakta Kundservice tel 021-39 35 20.