Miljörapport/tillstånd

Varje år lämnar VafabMiljö Kommunalförbund in miljörapporter till våra tillsynsmyndigheter. I rapporterna redovisas bland annat teknisk beskrivning, vår egenkontroll, huvudsaklig miljöpåverkan, avfallsmängder och driftsförhållanden under året. Miljörapporter upprättas för alla anläggningar, inklusive återbruk.

Miljörapporter för avfallsstationer och återbruk (pdf)

I miljörapporterna nedan ingår textdelen. Grunddel, emissionsdeklaration och textdelens bilagedel kan fås efter kontakt med enhetschef miljö (se nedan)
Miljörapporter avfallsstationer 2015 Miljörapporter Återbruk 2015
Annelund – Enköping Arboga
Gryta – Västerås Bäckby
Isätra – Sala Enköping
Norsa Energiåtervinning – Köping Hallstahammar – Trångfors
Norsa avfallsstation – Köping Heby
Sänkmossen – Fagersta Hälla
Kungsör
Köping
Norberg
Sala
Skinnskatteberg
Skultuna
Stenby
Ängsgärdet
Östervåla

Om ni har några frågor rörande miljörapporterna eller vill beställa en bilaga kostnadsfritt, för avfallsstationer eller Återbruk, kontakta Sara Stenberg, enhetschef miljö, på tel 021-393571.

Tillstånd

VafabMiljös tillstånd för verksamheten på Gryta (förutom Deponi 2009), är daterat till 2013-05-29.

Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet, Gryta, M 7081-11 och M 1435-07 innehåller endast själva domslutet (9 sidor)

Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet, Gryta, M 7081-11 och M 1435-07 innehåller hela domen (81 sidor)

 

De övriga mest efterfrågade tillstånden för VafabMiljös verksamhet:

 

Om du vill ta del av tillstånd du inte finner här, kontakta Sara Stenberg, enhetschef miljö, tel 021-393571.