Farligt avfall

De flesta företag använder kemikalier i någon form i sin verksamhet. Hanteringen ger i slutändan oftast upphov till olika typer av farligt avfall.

VafabMiljö gör det enkelt för ditt företag att bli av med det farliga avfallet. Vi har praktiska och företagsanpassade lösningar som hjälper dig att uppfylla alla myndigheters miljökrav när det gäller farligt avfall. Vi kan också ge råd och utbilda ditt företags personal så det inte uppstår några arbetsmiljöproblem i den interna hanteringen. Till farligt avfall räknas även förorenade jordar.