Beställ hämtning

Nu kan du enkelt beställa tömning av avfall eller hämtning av farligt avfall, genom att fylla i något av våra digitala formulär på webben.

För att lämna farligt avfall ska du ha en godkänd transport, ett transportdokument och mottagningsanläggningen måste vara godkänd för behandling av avfallet. Vi på VafabMiljö har alla de tillstånd som krävs för att transportera och behandla avfall på ett miljöriktigt sätt.

Beställ tömning av avfall

Beställ hämtning av farligt avfall

OBS Nytt!
Begränsad hanteringstid för deklarationer i sommar – skicka in i tid

Vi rekommenderar kunder att i god tid skicka in nya deklarationer för avfall som är tänkt att levereras under juli och augusti. Till deklarationerna ska sådan information som krävs för klassning så som analyser och eller säkerhetsdatablad bifogas. Hanteringstiden för deklarationer kommer under sommaren vara mycket begränsad och bitvis obefintlig på grund av begränsad bemanning på enheten Farligt avfall på VafabMiljö.

Skicka in din deklaration i tid enligt nedan

För massor (jord, betong, asfalt): senast vecka 24.

För kemikalier (spillolja, färg, aerosoler, fogskum, lim m.m): senast vecka 27.

Deklarationer som lämnas in senare kommer att behandlas i turordning från vecka 31 respektive vecka 34.

Sortering av småkemikalier/ farligt avfall hos verksamheter kommer inte ske under perioden vecka 25 till vecka 35.

För att beställa hämtning av farligt avfall behöver du fylla i en avfallsdeklaration (vid ett tillfälle) som du beställer via kundservice på 021-39 35 20