Driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation som berör t ex sophämtning eller öppettider på Återbruken som avviker från ordinarie verksamhet.

Oljestationen på Gryta i Västerås är stängd 18 juni

Måndagen den 18 juni kommer vi inte kunna ta emot oljevatten på Gryta avfallsstation i Västerås, då vi ska genomföra en del åtgärder och renoveringar av oljestationen. Vissa av dessa åtgärder behöver utföras när oljestationen är tom och vi kommer därför behöva stänga för inkommande material en dag.

Vi hoppas att ni har förståelse för att oljestationen är stängd under denna dag.

För ytterligare information går det bra att kontakta vår kundservice på telefon 021-39 35 20, e-post: kundservice@vafabmiljo.se

Infoblad oljestation (pdf)

Störningar på Returvägen – Vi bygger bättre och säkrare väg

Den 26 april startar arbetet med bland annat beläggningsarbete och att göra en säker övergång från cykelbanan vid kontoret. Det kommer därför vara begränsad framkomlighet vissa perioder. Sänk hastigheten och kör försiktigt.

Tack för visad hänsyn!