Driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation som berör t ex sophämtning eller öppettider på Återbruken som avviker från ordinarie verksamhet.

Vi bygger om på Annelunds avfallsstation i Enköping

Vi bygger ett nytt mottagningskontor på Annelunds avfallsstation i Enköping. Därmed är tillgängligheten för in- och utfartstrafik tidvis begränsad. Bygget pågår till och med maj 2019.