Vägarbeten norr om Återbruket Trångfors med start 30 maj

Trafikverket ansluter nu nya väg 252 till den befintliga vägen strax norr om Återbruket vid Tångfors i Hallstahammar.

Arbetet börjar måndagen den 30 maj och beräknas ta fem veckor. Medan detta arbetet pågår behöver Trafikverket tillfälligt reglera vägen med trafikljus förbi arbetsplatsen.

Trafikverket ber om förståelse för den påverkan som vägarbetena har för trafikanterna.

Mer information ges av Lars Königsson, projektledare, tfn 010-124 01 45, eller på Trafikverkets hemsida.