VafabMiljö tar över entreprenören Samteks uppdrag

Måndag den 2 maj tog VafabMiljö över entreprenören Samteks uppdrag i egen regi.

Det gäller hämtningar av hushållsavfall från västra delarna av Västerås.
Samtek gick i konkurs i april.