VafabMiljö har beviljats klimatinvesteringsstöd på 2,8 miljoner

VafabMiljö Kommunalförbund har beviljats sammanlagt 2,8 miljoner kronor från Naturvårdsverkets Klimatkliv avseende en optimerad deponigasutvinning samt en publik tankstation för biogas.

Under våren ansökte VafabMiljö om klimatinvesteringsstöd för byggnation av både en optimerad deponigasutvinning på Isätra avfallsstation i Sala och en publik tankstation för biogas i Fagersta.

VafabMiljö har idag gasutvinning i både Västerås och Enköping och vill nu bygga en även i Sala. Naturvårdsverket har beviljat 1,5 miljoner kronor ur Klimatklivet för att förbättra gasutvinningen, samt 1,3 miljoner kronor för att bygga tankstationen för biogas. Syftet med tankstationen att främja infrastrukturen så det ska bli lättare att i framtiden köpa en biogasbil.

– Pengarna i Klimatklivet kommer från regeringen och ska hjälpa oss att uppnå klimatmålen från Paris; att minska utsläppen av växthusgaser, säger Pernilla Widén chef för Process och Underhåll på VafabMiljö.

Byggnationen av biogasmacken kommer vara klar innan årsskiftet. Gasutvinningen på Isätra ska vara klar i slutet av juli 2017.

Bakgrund

Naturvårdsverket kan enligt klimatklivsförordningen bevilja ekonomiskt stöd till

åtgärder som ger minskade utsläpp av växthusgaser. Stödet ges först och främst

till de åtgärder som ger störst varaktig minskning av utsläpp av växthusgaser per

investeringskrona. Åtgärden ska även uppfylla de krav som i övrigt ställs i klimatklivsförordningen.