Så undviker du fastfrysning i dina sopkärl

Foto: VafabMiljö

Så undviker du fastfrysning

Under den kalla årstiden kan påsarna, framförallt i bruna kärlet, frysa fast.

Det kan också vara problem för våra chaufförer att tömma kärlen.

Så här kan du underlätta:

  • Lägg tidningspapper eller bit av äggkartong i botten på papperspåsen eller kärlet.
  • Låt blött matavfall rinna av innan det läggs i papperspåsen.
  • Använd påshållaren så blir avfallet ventilerat och påsen hålls torr.
  • Håll kärlet rent – ett rent kärl minskar risken för fastfrysning.
  • Ruska om det bruna kärlet så att påsarna lossnar och ligger lösa.
  • Låt påsen stå på sidan en stund så den fryser till innan du lägger den i kärlet.
  • Lägg aldrig papperspåsen i en plastpåse – det förstör processen i biogasanläggningen.
  • Skotta och sanda kring kärlet.
  • Se till att kärlet står på en plan yta och att det är avstånd mellan kärlen.

Tack för att du sorterar!

Ditt matavfall kommer till nytta som fordonsbränsle och biogödsel till lantbruket.