Tankstationen för gas på Retortgatan fungerar igen

Nu är tankstationen på Retortgatan igång igen. Välkommen att tanka!

I Västerås finns tankstationer för gas även på Batterigatan, Tunbytorp och Gjutjärnsgatan, Bäckby.

Här finns de andra tankstationerna