Surahammar lämnar över avfallshanteringen till VafabMiljö 1 januari 2017

Foto: Per Groth

Samarbetet mellan kommunerna i vår region fortsätter att utökas då Surahammars kommun lämnar över ansvaret för hushållsavfallet till VafabMiljö från den 1 januari 2017.

Sedan tidigare har även kommunerna Sala, Skinnskatteberg, Enköping, Heby, Västerås och Hallstahammar lämnat över. Därmed kontaktar hushållen i dessa kommuner VafabMiljö för frågor om hushållsavfall.

Telefon: Ring VafabMiljös kundservice på telefon 020-120 22 20 mellan kl 7.00-16.00, med frågor om abonnemang, extra tömning, beställning av hämtning av grovavfall m m.
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Här finns information om hushållsavfall för alla hushåll, företag, föreningar med mera i Surahammar, klicka på länken: http://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/Surahammar/

Anledningen till att VafabMiljö omorganiseras till ett kommunalförbund är möjligheten att utveckla regional samverkan inom avfallsområdet. Nya utmaningar inom avfallsområdet, som att mer avfall ska återvinnas och återanvändas, gör att kommunerna vill utveckla samarbetet. Genom kommunalförbundet kan VafabMiljö ta hand om avfallet från att det samlas in till dess att det behandlas på bästa sätt.

Att VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för all avfallshantering innebär inte så stor skillnad för invånarna i kommunerna. Skillnaden blir bland annat att hushållen ska kontakta VafabMiljö istället för kommunen när det gäller frågor om avfall och att fakturan kommer från VafabMiljö.

Information via brev

Ett brev har gått ut till alla hushåll, verksamheter och fastighetsägare i Surahammars kommun. Breven finns även att ladda ner här:

Brev till småhusägare/fritidshusägare

Brev till hyreslägenheter

Brev till verksamheter

Brev till fastighetsägare