Sopbil i brand i Västerås

En av våra bilar har fattat eld på Stallhagsvägen i Västerås. Räddningstjänsten är på plats och elden är under kontroll. En ersättningsbil är på väg för att fortsätta hämtningen av hushållsavfall.

Vi vet ännu inte vad som orsakat branden.