Sänkt pris på fordonsgas

Från och med den 2 februari 2016 kl 14.00 sänktes priset på fordonsgasen. Det nya priset är 16,57 kr/kg.