Ris och grenar ska slängas på Återbruket

Lägg ris, kvistar och grenar i din trädgårdskompost eller lämna till Återbruket.

Varför då?

Ris, kvistar och grenar som läggs i det bruna kärlet ställer till problem för chauffören. Materialet fastnar i inkastluckan på sopbilen när kärlet töms. Det innebär att chauffören måste rensa inkastluckan manuellt.

Innehållet i de bruna kärlen går till biogasanläggningen i Västerås. Om ris, kvistar och grenar följer med ställer de till problem när vi gör biogas  och biogödsel.

Kompostera hemma

Det bästa du kan göra med ris, kvistar och grenar är att komposter materialet i din trädgård. Du slipper transporter och mullen kan användas till jordförbättring.

Tack för att du sorterar!