Problem med flugor i Västerås

Det är problem med flugor runt om i Västerås, vilket bland annat rapporterats i lokal media. Även på avfallsanläggningen på Gryta är det fler flugor än normalt. Det har dock inte skett några förändringar i avfallshanteringen hos oss på VafabMiljö, förutom att mängden avfall är något större än vanligt. Enligt Anticimex är den främsta orsaken till fluginvasionen väderbetingad. En kall vår som följdes av rejäl värme gav förutsättningar som gjort att flugorna haft en explosionsartad tillväxt runt om i Västerås. Vi har anlitat Anticimex för att hjälpa oss med flugbekämpningen här på Gryta avfallsanläggning. De kommer också att hjälpa oss att ta fram en plan för bekämpning och förebyggande aktiviteter.
Vi hoppas att flugorna minskar, så vi alla kan njuta av sommaren.