Krossningsmaskin

Prisavisering per den 1 augusti 2017

Den 1 augusti behöver vi höja våra mottagningsavgifter för brännbart avfall, träavfall samt ris och grenar. Anledningen till prisjusteringen baseras på kraftigt ökade priser från förbränningsanläggningarna.

De ökade förbränningspriserna innebär att vi måste höja vårt pris på brännbart avfall med ca 6 procent.

När det gäller träavfall samt ris och grenar handlar det om höjningar mellan 100-200 kr/ton, beroende på vilka volymer och kvaliteter som ni levererar till oss.

För mer detaljerad information om prisjusteringarna kontakta din säljare på VafabMiljö eller mejla oss på marknad@vafabmiljo.se så återkommer vi till er.