Påverkas vi av sopåkarstrejken i Stockholm?

I onsdags i förra veckan gick flera av RenoNordens miljöarbetare i Stockholm ut i en olaglig strejk. De är missnöjda med sänkta löner och en nyckelinventering som RenoNorden vill göra. Enligt Transportarbetareförbundet är strejken är olaglig.

VafabMiljö anlitar RenoNorden i Enköping och i Sala för hämtning av hushållsavfall. Vi följer därför strejkens händelseförlopp noggrant och har kontinuerlig kontakt med RenoNordens lokala representanter i de båda städerna. Det finns i dagsläget inga tecken på störningar och hämtningarna av avfall fungerar precis som vanligt

Enligt RenoNordens hemsida är det flera miljöarbetare som hoppat av den olagliga strejken och 33 av 40 bilar kör sina vanliga turer i Stockholm i dag.

Vi fortsätter dock att bevaka vad som händer för att kunna vidta de åtgärder som behövs om strejken skulle utvidgas.