Ombyggnation vid infarten på Gryta avfallsstation i Västerås

VŒgen pŒ anlŠggningen vid VafabMiljš i VŠsterŒs. Datum: 160229 Foto: Per Groth (VafabMiljš har rŠtten att anvŠnde bilderna fritt i sina kanaler)

Foto: Per Groth

Under vecka 14 påbörjar vi byte av en våg. Vi ber dig vara uppmärksam och följa de instruktioner som finns.

Under vecka 14 startar en stor ombyggnation vid infarten på Gryta avfallsstation i Västerås. En våg stängs av för att bytas ut. Var uppmärksam på skyltar och trafikljus samt personalens anvisningar.
Vi hoppas att du har överseende med att det kan bli köer vissa tider under en period.
I slutet av april kommer själva vågsystemet att bytas ut. Det innebär nya terminaler och att du som idag har ett vågkort kommer att få ett nytt kort.
Frågor besvaras på tel 021-39 35 50.