Från och med maj har vi ett nytt vågsystem på VafabMiljös alla avfallsstationer

VŒgen pŒ anlŠggningen vid VafabMiljš i VŠsterŒs. Datum: 160229 Foto: Per Groth (VafabMiljš har rŠtten att anvŠnde bilderna fritt i sina kanaler)

Foto: Per Groth

Nu byter vi vårt vågsystem för att förbättra och förenkla för våra kunder! Nytt är att allt ska vägas in och ut och vår personal finns på plats för att hjälpa under inkörningsperioden. De gamla terminalerna ersätts av nya.

Uppstarten av det nya systemet innebär en utmaning för både våra kunder och vår personal. Vi hoppas ni har överseende med det. Det kommer att bli enklare och bättre när allt är klart.

Det gamla vågkortet upphör att fungera. Vi kontaktar de kunder som ska få nytt kort och övrig information. Befintliga kort som används till grindar och bommar ska behållas för att fortsättningsvis kunna komma in på anläggningen när det är stängt.

Materialkoder och lagerplatser ändras

Materialkoder byts ut till artikelnummer. Lagerplatser och numrering byts ut på alla anläggningar.

Ny långvåg på Gryta avfallsstation

Helgen den sista april ska vågen på Gryta avfallsstation i Västerås vara klar och den 1 maj driftsätts det nya systemet på riktigt. Befintlig kortvåg  byts ut mot en delad långvåg. Den nya långvågen ska användas endast för invägning och den gamla befintliga långvågen ska användas endast för utvägning.

Övriga avfallsstationer

Under vecka 19 kommer  de övriga tre avfallsstationerna igång med det nya systemet. Det är Isätra i Sala, Sänkmossen i Fagersta och Annelund i Enköping.

Frågor besvaras på tel 021-39 35 50.