Mobila Återbruket i Sala kommun

Under året kommer Mobila Återbruket till Sala kommun följande dagar:

Västerfärnebo, fd macken tisdag 5 april kl 14-19 tisdag 4 oktober kl 14-19
Möklinta, vid Omstart Bygdegården torsdag 7 april kl 14-19 torsdag 6 oktober kl 14-19
Hedåker, vid Hedåkerslokalen tisdag 1 mars kl 14-19 tisdag 6 september kl 14-19
Ransta, vid Omstart Ransta-affären torsdag 3 mars kl 14-19 torsdag 8 september kl 14-19

Det finns uppskyltade behållare för olika typer av material och det finns personal som kan hjälpa dig med sorteringen. Avfall från industri, handel, lantbruk samt tryckimpregnerat trä och asbest hänvisas till Isätra avfallsstation där det också finns sorteringsmöjligheter.

Det här kan du lämna till det mobila Återbruket

  • Trä
  • Metallskrot
  • Wellpapp och kartonger
  • Kyl- och frysskåp
  • Trädgårdsavfall
  • Farligt avfall – från hushållen
  • El-avfall
  • Vitvaror
  • Brännbart
  • Textilier

Lämna ej: Förpackningar och tidningar lämnas till den insamling som finns på din ort. Skrymmande och tungt material, fyllnadsmassor samt tryckimpregnerat trä hänvisas till Återbruket Returen. Däck lämnas till återförsäljare.