Hushållsavfallet hämtas som vanligt 25 maj

Den 25 maj är det Kristi Himmelsfärds dag. Hushållsavfallet dvs restavfall och matavfall hämtas som vanligt.

Även förpackningar, wellpapp och tidningar där VafabMiljö ansvarar för hämtningen, hämtas som vanligt.