Hållbar textilkonsumtion; Avfall Sverige välkomnar förslag

Naturvårdsverket har nu lämnat sin utredning om hållbar textilkonsumtion till regeringen.
Bland annat föreslås lagkrav på utsortering av textilavfall, dialog med branschen om minskad miljöpåverkan från textilproduktion, mer återanvändning och materialåtervinning av textil inom offentlig verksamhet och informationsinsatser till konsumenter.
Avfall Sverige välkomnar Naturvårdsverkets initiativ.

Läs hela artikeln här >>