Halka ställer till problem på landsbygden

Vi har fortsatt problem med halka i hela regionen, främst på landsbygden. Våra chaufförer gör så gott de kan men vi är också måna om deras säkerhet. Vi har fått rapporter från delar av landet, senast i Rättvik där en sopbil kört av vägen och som inte ens bärgningsbilen kunde komma fram till.

Lämna därför era kärl framme och ställ en säck bredvid om kärlet är fullt, så tar vi med det vid nästa ordinarie tömning.

Vi ber om överseende.