Fossilfri fordonsflotta och maskinpark för en bättre miljö

Krokbil omgjord_Press

HVO-bränsle är ett enkelt, klimatsmart och ekonomiskt alternativ till fossilt diesel. På VafabMiljös avfallsstation på Gryta i Västerås drivs nu både bilar och maskiner med detta miljövänliga bränsle.

Att VafabMiljös sopbilar går på biogas är sedan länge känt. Nu drivs även övriga arbetsfordon, som tidigare gick på fossilt diesel, med ett miljövänligt bränsle kallat HVO. Det gäller samtliga bilar i VafabMiljös fordonsflotta på Gryta avfallsstation i Västerås, d.v.s. åtta lastväxlare, en kranbil, en baklastare och en liftdumper.

– Anledningen till att vi väljer HVO-bränsle är för att slippa använda fossila bränslen. Det är mer klimatsmart och bättre för både miljön och hälsan, säger Per-Erik Johansson, Enhetschef Transport på VafabMiljö.

För att undersöka om det gick att fasa ut det fossila bränslet även från alla maskiner på Gryta genomfördes under hösten ett försök med att driva all maskinverksamhet med HVO-bränsle. Resultatet blev lyckat och sedan årsskiftet drivs alla maskiner med detta bränsle.

– Vi ser detta som ett naturligt steg i utvecklingen mot ett hållbart samhälle, säger Micael Carlberg, Enhetschef Återvinning.

Efter upphandling har VafabMiljö, sedan januari 2016, ett nytt avtal med Swea Energi som levererar och fyller på HVO-bränsle i tankar placerade på Gryta avfallsstation. Därifrån kan både bilar och maskiner tankas.

HVO är ett fossilfritt drivmedel gjort på slakteriprodukter och rapsolja. Det är enkelt, klimatsmart och ekonomiskt och dessutom 100 procent förnybart.

Användning av HVO-bränsle ger en genomsnittlig växthusgasminskning på omkring 90 procent, jämfört med om fossilt diesel används. Det är också fritt från svavel och aromater och har mindre kallstartsrök.