Förseningar i sophämtningen på östra sidan i Västerås

Det kan bli förseningar i sophämtningen för boende på östra sidan i Västerås idag.

Ragnsells som tömmer soporna har kort om folk. Tömning kommer att ske och de gör allt de kan för att tömma ditt kärl så snart som möjligt.

Låt kärlet stå framme tills det är tömt.

Vi tackar för överseende och hoppas att detta inte ställer till besvär för er.