Europa minskar avfallet

19-27 november: Minska mängden och farlighet

Avfallstrappan 2

Idag kör vi igång Europa minskar avfallet, ett EU-projekt som startades 2009 för att öka medvetenheten kring avfall och att det skapas för mycket avfall. Men också för att visa konsumtionens direkta påverkan på miljön.
Genom information och aktiviteter försöker EU-projektet minska både mängden avfall och avfallets farlighet.
VafabMiljö har som uppdrag att ta hand om avfall på ett miljöriktigt sätt. Vårt mål är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Sverige är en av de bästa i världen på att återvinna.

I Sverige återvinner vi 750 – 800 000 förpackningar varje år. 92 % av svenska folket sorterar sina sopor.
Vi lägger ca 3 % av vårt avfall på deponi och är därmed en av de duktigaste i EU!
Vi ligger i topp 5 av de länder inom EU som lägger minst på deponi.

Nu måste vi minska både mängden avfall och avfallets farlighet!

Mellan 19 november och 27 november kommer VafabMiljö med tips på hur vi alla kan minska mängden avfall vi producerar.
Här följer en mjukstart för veckan. I filmen tipsar Blocket om 5 saker du aldrig ska slänga.


https://www.youtube.com/watch?v=PWz9bUauo3c&feature=youtu.be