Begränsad framkomlighet under vecka 22 och 23 på Återbruket i Norberg

Under vecka 22 och 23 kommer vi att genomföra reparation av rampen, på Återbruket i Norberg. Detta kan medföra begränsat utrymme inom området.

Vi ber om överseende över detta och hoppas att reparationen av rampen kommer att åtgärdas så fort som det är möjligt.