Begränsad framkomlighet på väg 252 som leder till Återbruket Trångfors i Hallstahammar

Från och med måndag 24/4 sker arbeten norr om ÅVC Trångfors som kommer leda till störningar i trafiken.

Då vi går in i ett intensivt skede i vägbygget kommer det tidvis att påverka trafiken med avsmalnade körfält samt trafikledning med trafikljus.

I byggandet av ny väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar kommer vi under de kommande veckorna att utföra arbeten som påverkar befintlig trafik. Det kommer behövas sänkta hastigheter och tidvis ge begränsad framkomlighet.

Norr om återvinningscentralen i Trångfors kommer vi riva delar av befintlig väg 252 och fortsätta färdigställandet av anslutningen till den nya vägen. Det innebär att trafikreglering sker med trafikljus och det kan ge upphov till köer. Arbetet beräknas pågå ca 2 veckor från måndag 24 april.

Vid den nya anslutningen på väg 66 söder om Surahammar kommer trafiken att ledas i en fil i vardera riktning och sänkt hastighet till 50 km/h vid pågående arbeten. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i ca 9 veckor från måndag 24 april.

Vi ber er respektera avstängningar och att hålla hastighetsbegränsningar så vi får en säker väg för er trafikanter och en säker arbetsmiljö för oss som arbetar nära vägen.

/Källa: Trafikverket