Återvinningsstation tas bort tillfälligt i Västerås

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen meddelar att återvinningsstationen i Stallhagen som står vid Nedre Hyttvägen vid Järnvägen kommer tas bort den 29 januari. Detta med anledning av att Mälarenergi kommer utföra arbeten på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) förbereder för att ställa ut återvinningsstationen igen när arbetet är slutfört, som uppskattas bli omkring den 1 maj.

På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) hemsida hittar alla återvinnare snabbt den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.